Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

Ieraugi citādāk!

 

Atzīmējot starptautisko “Baltā spieķa dienu”, ikviens bija laipni aicināts 18. oktobrī uz pasākumu “Ieraugi Citādāk!” Zemgales Reģionālajā informācijas centrā, lai vairāk iepazītu redzes invalīdu ikdienu, uzzinātu par sociālo uzņēmējdarbību un kopīgi radītu “Lielo bildi”.

 “Ieraugi citādāk!” ir mīlestības un prieka pilns pasākums, kuru jau otro gadu kopīgi organizē Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija (LNB JTO) sadarbībā ar biedrību “Kultūras un mākslas centrs “Nātre””. Šogad tas tika veidots ar mērķi informēt, izglītot un lauzt stereotipus par redzes invalīdiem. Šī neformālā pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar Jelgavas Neredzīgo biedrības biedriem, saprast, kā ir dzīvot ar 0.2% redzes atlikumu. Ikvienam bija iespēja pielaikot simulācijas brilles, lai izprastu, kā pasauli “redz” neredzīgais un piedalīties radošajā darbnīcā kopīgas “Lielās bildes” radīšanā kā simbolu, ka integrācija un sadarbība ir iespējama, ja vien tai ļaujas un apzinās tā nozīmīgumu.

Ar muzikālajiem sveicieniem visus klātesošos priecēja Neredzīgo biedrības biedru ansamblis Intas Šveiceres vadībā, Edijs Fuksis, kā arī Ukraiņu biedrības “Džerelo” kolorītās dāmas.

Kopš 2016. gada LNB JTO biedri no Jelgavas, Bauskas un Rīgas piedalās Kultūras un mākslas centra “Nātre” radošajās darbnīcās, kurās mācās dziedāt, gleznot, darboties ar mālu. Visus radītos keramikas un mākslas darbus pasākumā varēja aplūkot klātienē un redzēt, kā “māksla” dzīvot tālāk, kļūstot par dizaina daļu īpaši košā kolekcijā “Es redzu tā\ Tumsa krāsās”. Iegādājoties krūzes ar redzes invalīdu darbiem, ikviens ar savu ziedojumu var atbalstīt radošo darbnīcu pēctecību. Un mirklī, kad uzņēmējdarbības peļņa dod sociālu labumu, tā top par Sociālo uzņēmējdarbību, par ko pasākuma laikā stāstīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektore Lāsma Līcīte. Paldies par interesantajiem stāstiem un piemēriem, kā arī atbalstu Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai šī pasākuma tapšanā!

Paldies visai KMC “Nātre” radošajai komandai: Dacei Indrikai par projekta, radošo darbnīcu un izstādes veidošanu, Intai Šveicerei par muzikālajām, pozitīvajām nodarbībām, Ilonai Brizgai par keramikas darbnīcām, Vijai Kurpniecei par pasākuma vadīšanu un LNB JTO biedrības vadītājai – Ilzei Makarovai – Makaronokai par lielisko pasākumu, draudzību un sadarbību, ka mācāmies kopā dzīvi ieraudzīt citādāk!

Par pasākumu lasi arī te: Jelgavas Vēstnesis

© ZRKAC, foto

 

 

Saturs tiek aizsargāts.