Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

ES REDZU TĀ\TUMSA KRĀSĀS

Projekts „ES REDZU TĀ / TUMSA KRĀSĀS” ir aizsācies 2016. gada pavasarī sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību ar mērķi mācīt dažādas mākslas tehnikas cilvēkiem ar pilnībā vai daļēji liegtu redzi.

Jelgavā šo projektu organizēja biedrība „Kultūras un mākslas centru „Nātre”” un Latvijas neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija sadarbībā ar Jelgavas BJC „Junda”. Pedagogu Daces Indrikas, Ilonas Brizgas, Zanes Vēveres, Inas Bauermeisteres vadībā cilvēkiem ar redzes invaliditāti – daži pilnībā neredzīgi, dažiem vien 0,2 % redzes atlikums – bija iespēja būt par māksliniekiem un apgūt pirmos soļus gleznošanā, zīmēšanā, veidošanā un kompozīcijā.

Iespējams, daži no mums, kas redzam, nekad nav aizdomājušies, kā ir, kad neredz. Kā ir, kad viss, ko redzam, ir tumsa, ka izgriezt visvienkāršāko ģeometrisko figūru var sagādāt milzu grūtības. Aplis, kas redzams tik daudzos izstādes darbos, tika nodēvēts par “šausmu figūru”, jo tai nav stūru un tāpēc tik ļoti grūti izgriežama. Dažiem no projekta dalībniekiem šī bija pirmā reize, kad rokās tika ņemta ota, pirmā reize, kad apgūtas prasmes sajaukt krāsas, nebaidīties zīmēt un saņemt komplimentus par paveikto. Un tomēr … ne reizi projekta dalībnieki, iepretim mums, kuri redzam, neteica, ka kaut kas ir neiespējams … Ikvienas grūtības tika uztvertas kā jauns izaicinājums … Arī TUMSU IERAUDZĪT KRĀSĀS.

Projekta rezultāti publicēti bukletā, kā arī izrādīti koka renovāciju centrā „Koka Rīga”(2016), Jelgavas pilsētas kultūras namā (2016).

Savukārt, saņemot Jelgavas domes finansiālo atbalstu projektam “Integrācija sabiedrībā personām ar ar daļēji liegtu redzi caur mākslas procesu. Es sajūtu tā”, iespējams radošās aktivitātes turpināt arī 2017. gadā. Papildus cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja apmeklēt arī mūzikas nodarbības Intas Šveicares un keramikas darbnīcas Ilonas Brizgas vadībā. Projekta noslēgums – Starptautiskajā Baltā spieķa dienā – 2017. gada oktobrī.

Sakām milzīgu paldies visiem projekta dalībniekiem – VILNIM LAPKAŠAM, RENĀRAM STRAGINSKIM, ANITAI BUŠAI, EDVĪNAM BISENIEKAM, AIJAI KĀRKLIŅAI, INGAI RIKMANEI, DZINTARAM ĢĒRMANIM, DIMITRIJAM BASAIČUKAM, NADEŽDAI BASAIČUKAI un EDIJAM FUKSIM par drosmi un iedvesmu mērot ik nedēļas ceļu no dažādām Latvijas pilsētām, lai piedalītos skaistajā mākslas radīšanas procesā.

Ja Jūs vēlaties šo projektu atbalstīt finansiāli vai jebkādā citā veidā, lūdzam sazināties ar projekta vadītājām:
DACE INDRIKA
Projekta māksliniecisko aktivitāšu un nodarbību vadītāja, izstādes kuratore,
Biedrība “Kultūras un mākslas centrs “Nātre””,
e-pasts: natre.kmc@gmail.com;
mob. tel.: 20097092

ILZE MAKAROVA – MAKARONOKA
Jelgavas Neredzīgo biedrības projektu vadītāja
LNB Jelgavas teritoriālā organizācija,
e-pasts: ilze.makarova@inbox.lv;
mob.tel.: 29224867

Vairāk par PROJEKTU:
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/vajredzigie-izaicina-sevi-makslas-projekta-foto-219964
Par IZSTĀDI:
http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/atzimejot-jelgavas-neredzigo-biedribas-jubileju-atklata-izstade-foto-223738
http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/neredzigo-biedriba-svin-krasainus-svetkus

Saturs tiek aizsargāts.