Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

KĀRLIS VĒRDIŅŠ

Foto_Aigars_Hibneris_WEB__DSC4490dzejnieks

Īsa biogrāfija:
Beidzis Jelgavas 4. vidusskolu un Latvijas Kultūras akadēmiju, doktora grādu ieguvis Latvijas Universitātē. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks.

Nozīmīgākie sasniegumi un fakti /paveicis:
„Četri dzejoļu krājumi pieaugušajiem un divi bērniem”

Autors četriem dzejas krājumiem pieaugušajiem:
„Ledlauži”(2001)
„Biezpiens ar krējumu”(2004)
„Es”(2008), saņemta „Dzejas balva”
„Pieaugušie”(2015)

Izdevis divus dzejas krājumus bērniem. Par krājumu „Burtiņu zupa”(2007), saņēmis Literatūras gada balva kategorijā „Bērnu literatūra”

Vērdiņa dzejoļi pieejami vairākās izlasēs angļu valodā, ieskaitot Centrālās un Austrumeiropas jauno dzejnieku antoloģijā (Arc Publications, Lielbritānija, 2004).

Kārļa Vērdiņa dzeja tulkota lietuviešu, zviedru, čehu, poļu, slovēņu, basku un citās valodās, tā iekļauta Centrālās un Austrumeiropas jauno dzejnieku antoloģijā „A Fine Line” (Arc Publications, Lielbritānija, 2004).
K. Vērdiņa dzejolis „Come to me” iekļauts Sautbenkas Mākslas centra ekspertu veidotajā 50 pēdējo gadu labāko mīlas dzejoļu izlasē.
2015. gadā klajā nākusi Vērdiņa dzejas izlase angļu valodā „Come to me”( Arc Publications)

Vērdiņš sastādījis un rediģējis vairākus dzejas krājumus, pētījumus.
Atdzejojis Tomasa Stērnsa Eliota, Volta Vitmena, Josifa Brodska, Viljama Batlera Jeitsa un citu dzejnieku darbus.

Vērdiņš saņēmis „Dienas” gada balvu kultūrā (2001, 2008)
Viņam arī piešķirta AKKA/LAA Autortiesību bezgalības balva (2006).

Fotografēšanās vieta – mājas
„Jelgavā, Dārzkopju ielā pagāja mana bērnība un skolas gadi. Šeit es lasīju grāmatas un vēlāk arī rakstīju pirmos dzejoļus, kopā ar klasesbiedriem rīkoju pirmās mazās mājas ballītes. Šeit joprojām dzīvo mana mamma, tāpēc šo vietu Jelgavā apmeklēju visbiežāk.”

Jelgava man ir pilsēta, kurā esmu uzaudzis un gājis skolā.
Pateicoties Agrim un Lienai Celmiem, man bija iespēja mācīties klasē ar mūzikas novirzienu un apgūt mūziku.Uzskatu to par lielu ieguvumu visai dzīvei, kas man ļoti palīdz arī šā brīža radošajos projektos.

Un vēl.
„Mana aizraušanās ir pētniecība – tā ir joma, kurā nekad nav iespējams paveikt visu. Taču ceru, ka man būs iespēja paveikt vēl daudz.”

Saturs tiek aizsargāts.