Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

Kas gan būtu īstas Latvijas dzimšanas dienas svinības bez kārtīgas uzēšanas, izklaides un latvju dančiem!?

Tieši tāpēc Kultūras un mākslas centram “Nātre” bija patiess gods aicināt uz īpašu kultūras notikumu Latvijas simtgades priekšvakarā – “BALTU CILTIS: DANČI UN SPEĶIS”, lai kopā pulcinātu tuvus un tālus cilšu pārstāvjus pie viena saimes galda ar vistas kāju, cilts zupu, speķi un gardum gardu LABIEŠA namā darinātu alu.

Nu beidzot ikvienam ciltsbērnam bija iespēja vērtēt, mūsuprāt, Latviskāko simtgades filmu – “BALTU CILTIS/ EIROPAS PĒDĒJIE PAGĀNI”, satikties ar filmas radošo komandu – BRĀĻIEM ĀBELĒM – Lauri un Raiti (režisori, filmas idejas autori), un ceturto brāli no citas mates – operatoru Jāni Indriku.

Šis tiešām bija episks vakars! Paldies Gatim Indrēvicam par dūdu skandēšanu, kas mūs visus aizveda mistiskā un autentiskā 13. gadsimta noskaņā…
PALDIES folkloras kopai “Svitene”, kas ar teju visas cilts muziķiem un instrumentiem bija mērojuši tālo ceļu šurp, lai mēs ikviens varētu izdancāties labākajās latviešu tradīcijās.

Paldies visiem viesiem, kas bija tērpušies linu maisos vai dārgos tautas tērpos, lai šos svētkus padarītu skaistus un neaizmistamus! Un ziniet ko? Šķiet šī vakara dzimšanas dienas gaviļniekiem, kā arī viesiem no Amerikas, Austrijas vakars paliks vislabākajās atmiņās! Mēs – par Latviju un tradīcijām, tāpēc īpaši sveicieni arī ciltsbērniem, kuri saimes istabu posa ar kaņepēm, lāpām un linu galdautiem, lai svētki izdotos –Dacei, Lindai, Anastasijai, Kristai, Evijai, Karīnai, Inai, Agnesei, Vilnim, Sofijai. Paldies “Tritone Studio”, SIA “Elektra”(īpaši Mārītei un Daigai), kā arī “Labietim” par radīto KINO NOTIKUMU 🙂

#BaltuCiltis #DančiUnSpeķis #LABIETIS #LV100 #NātreRadaSvētkus #LaiSkanDūdas #TritoneStudio MovieNight #Jelgava #ĪstsKinoNotikums

© BALTU CILTIS: DANČI UN SPEĶIS
© Kultūras un mākslas centrs “Nātre”
© Linda Strauta Brauere, foto

Saturs tiek aizsargāts.