Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

Kontakti

2

Biedrība „Kultūras un mākslas centrs „Nātre””
Reģ. Nr. 50008132971
Juridiskā adrese: Jelgava, T. Grothusa iela 16, LV- 3002
Banka: A/S Swedbank
Swift: HABALV22
Konts: LV88HABA0551049929280

E-pasts: natre.kmc@gmail.com
Mob.tel.: (+371) 20097092

Saturs tiek aizsargāts.