Kontakti

2

 

 
Biedrība „Kultūras un mākslas centrs „Nātre””
Reģ. Nr. 50008132971
Juridiskā adrese: Jelgava, T. Grothusa iela 16, LV- 3002
Banka: PrivatBank
Swift: PRTTLV22
Konts: LV60PRTT0256018284800

 
natre.kmc@gmail.com