Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

MŪZIKA UN AUTSAIDERI.

BJMK Rokskola ir vieta, kur autsaideri top par stilīgajiem. Viņi visi mīl mūziku, rokmūziku un būt piederīgi šai vietai Jelgavā. Jēkabs Ozols, arhitekts un dizainers, dodas alternatīvo kultūrvietu meklējumos un atrod divas ideālas stāstu vietas – “veco” un “jauno” BJMK ēku, kas atrodas Jelgavas Vecpilsētā. Arī stāstītāji ir divi. Ieva Reinberga – Ramiņa ir BJMK Rokskolas dzīves organizātore, bet Ervīns Ramiņš – grupas “Laime Pilnīga” solists, ir skolas mākslinieciskais vadītājs

BJMK Rokskola ir privāta mūzikas skola, kas darbojas kopš 2008. gada, taču ideja par to radusies jau agrāk – 2004. gadā, kad tika dibināta biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”. Pašlaik Rokskola un biedrība dzīvo kopā, bet katra dara mazliet atšķirīgu darbu –
biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”, kas, starp citu, ir sabiedriskā labuma organizācija (raksta un realizē ap 20 dažādus projektus gadā, gan apjomīgus ar lielu skaitu dalībnieku, tostarp no ārvalstīm, gan nelielus, kas vērsti tikai uz pašas biedrības biedriem un to ikdienu).

Savukārt, skola, kas nesen ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu, ik gadus nodrošina radošas un aizraujošas mūzikas nodarbības ap 250 dažāda vecuma audzēkņiem – sākot no 3 gadus veciem bērniem līdiz pat senioriem 60+, saglabājot katram personisku pieeju. BJMK Rokskolā var saņemt baudāmu mūzikas izglītību, atbalstošā vidē.

Ar savu savu darbību šī vieta veicina koncertu un kultūras pasākumu daudzveidību Jelgavas pilsētā, bet arī veido jaunu izglītotu, zinošu mūzikas mīlošu klausītāju un mākslas baudītāju paaudzi!

 

© KAS LABS PILSĒTĀ?
© Kultūras un mākslas centrs “Nātre”, 2021

Saturs tiek aizsargāts.