Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

“Nātri” uzņem Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā

Ar īpašu gandarīju un lepnumu varam pavēstīt, ka Kultūras un mākslas centrs “Nātre” oficiāli uzņemts Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā (LSUA).

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir biedru organizācija, kuru 2015. gada rudenī dibinājušas 5 organizācijas –  Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Sabiedrisko pētījumu centrs PROVIDUS, Latvijas Samariešu apvienība, labdarības veikalu tīkls “Otra elpa”, sociālās uzņēmējdarbības akselerators “New Door”ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Kopš 2017. gada KMC “Nātre” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja Dace Indrika aktīvi darbojas kā sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Latvijā.  Vēstnieku tīklā ir apvienojušies aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri pēc (LSUA) un Britu Padomes Latvijā iniciatīvas, Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotājiem palīdz labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses.

Nu ne tikai individuāli, arī organizācijas līmenī Kultūras un māklsas centrs “Nātre” būs iespēja aktīvi darboties sociālās uzņēmējdarbības nozares veidošanā un stiprināšanā, radot notikumus, izglītojošus un informatīvus pasākumus Latvijā.

Vairāk par sociālouzņēmējdarbību: www.socialauznemejdarbiba.lv
Iepazīsti vēstniekus: www.socialauznemejdarbiba.lv/musu-vestnieki/

Saturs tiek aizsargāts.