Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

MĀKSLĀ\STĀSTOS\SARUNĀS

Mākslu un kultūru var vien baudīt, ja vien to saprot, sajūt, mīl ar sirdi un zina, ko no tās sagaidīt, vai nemūžam negaidīt …

Tieši tāpēc viena no Kultūras un mākslas centra “Nātre” misijām ir ne tikai radīt svētkus un pasākumus, bet arī informēt visdažādākā vecuma cilvēkus par sabiedriskajiem procesiem un kultūras dzīves aktualitātēm, tādā veidā padarot ikvienam pieejamu būtisku informāciju, bet arī izglītojot katru iesaistīto personu.

Šo iemeslu dēļ rīkojam gan iedvesmojošus sarunu ciklus “Cepums ar Slavenību”, kur iespējams iepazīt kolorītas personības un dažādu jomu profesionāļus Latvijā, gan izglītojošas izstādes, lekcijas, apmācības un seminārus.

Mūsu jaunākais izaicinājums – radīt grāmatu “Jelgavnieki Latvijā un pasaulē” par izcilībām kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, uzņēmējdarbībā, reliģijā un medicīnā.

Kopā ar saviem sadarbības partneriem – gan Latvijas, gan ārvalstu organizācijām – starptautiskajos semināros esam izstrādājuši vairākus izglītojošus, izklaidējošus vai vienkārši atraktīvus mācību materiālus, ko iespējams izmantot kā brīvā laika spēles, kalendārus vai ideju lādes radošuma veicināšanai. Meklē tos šeit: (no links)

Ja vēlies piedalīties mūsu radītajās aktivitātēs, seko līdzi jaunumiem, dalies atziņās vai sazinies ar mums, lai varam radīt kaut ko aizraujošu kopā.
Sarunu cikls “CEPUMS AR SLAVENĪBU”
TOP GRĀMATA “JELGAVNIEKI LATVIJĀ UN PASAULĒ”
PAR SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU
RADOŠĀS DARBNĪCAS
APMĀCĪBAS & SEMINĀRI
NODERĪGI MATERIĀLI

Sarunu cikli

Izstādes

Projekti