Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

KARJERAS IZGLĪTĪBA

Viena no mūsu misijām ir IZGLĪTĪBA. Mēs ticam, ka tikai izglītota un domājoša sabiedrība var vest uz pārticīgu un labklājīgu nākotni savā valstī! Tāpēc mēs paši iesaistāmies projektos, kam ticam. Tāpēc radām saturu pasākumiem un notikumiem ar pievienoto vērtību. Tāpēc dodamies uz skolām, augstskolām, pasākumiem un semināriem, kur dalāmies ar savu pieredzi … bet, ja ar to ir par maz, nebaidāmies sadarboties ar citiem – savas jomas ekspertiem!

Un KARJERAS IZGLĪTĪBA, mūsuprāt, ir viens no stūrakmeņiem uz zinošu personību. Tāpēc šeit ieskats dažos no mūsu projektiem un piedāvājumiem.

Aicini ciemos un mēs radīsim KARJERAS IZGLĪTĪBAS stundu, pasākumu ciklus, nodarbības vai tikšanās tieši Tev!

Saturs tiek aizsargāts.