Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

ES REDZU TĀ / TUMSA KRĀSĀS

Adventa laiks ir laiks, kas pildīts gaišām domām, mīlestības darbiem un sirdīs rakstītiem vārdiem. Šis ir brīnumu laiks. Un patiesi, izstāde „ES REDZU TĀ / TUMSA KRĀSĀS” ir īsts brīnums!

Visu izstādes darbu autori – VILNIS LAPKAŠS, RENĀRS STRAGINSKIS, ANITA BUŠA, EDVĪNS BISENIEKS, AIJA KĀRKLIŅA, INGA RIKMANE, DZINTARS ĢĒRMANIS, DIMITRIJS BASAIČUKS, NADEŽDA BASAIČUKA un EDIJS FUKSIS – ir cilvēki, kuriem ir liegta vai daļēji liegta redze. Viņi visi, dažāda vecuma, invaliditātes pakāpes, no vairākām Latvijas pilsētām no 2016. gada aprīļa līdz jūlijam piedalījās Latvijas neredzīgo biedrības rīkotajā mākslas projektā, lai mācītos apgūtu dažādas mākslas tehnikas. Jelgavā šo projektu organizēja biedrība „Kultūras un mākslas centru „Nātre”” un Latvijas neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija sadarbībā ar Jelgavas BJC „Junda”.

Vairāki izstādes darbi jau publicēti, kā arī izrādīti koka renovāciju centrā „Koka Rīga”. Taču beidzot arī jelgavniekiem ir iespēja iepazīties ar projekta
rezultātiem, kas, iespējams, pārsteigs daudzus. Dažiem no projekta dalībniekiem šī bija pirmā reize, kad rokās tika ņemta ota, pirmā reize, kad apgūtas prasmes sajaukt krāsas, nebaidīties zīmēt un saņemt komplimentus par paveikto … Un tā, pedagogu Daces Indrikas, Ilonas Brizgas, Zanes Vēveres, Inas Bauermeisteres vadībā cilvēkiem ar redzes invaliditāti – daži pilnībā neredzīgi, dažiem vien 0,2 % redzes atlikums – bija iespēja būt par māksliniekiem un apgūt pirmos soļus gleznošanā, zīmēšanā, veidošanā un kompozīcijā.

Iespējams, daži no mums, kas redzam, nekad nav aizdomājušies, kā ir, kad neredz. Kā ir, kad viss, ko redzam, ir tumsa, ka izgriezt visvienkāršāko ģeometrisko figūru var sagādāt milzu grūtības. Aplis, kas redzams tik daudzos izstādes darbos, tika nodēvēts par “šausmu figūru”, jo tai nav stūru un tāpēc tik ļoti grūti izgriežama. Un tomēr … ne reizi projekta dalībnieki, iepretim mums, kuri redzam, neteica, ka kaut kas ir neiespējams … Ikvienas grūtības tika uztvertas kā jauns izaicinājums … Arī TUMSU IERAUDZĪT KRĀSĀS.

Ik gadus, 2. decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti jeb īpašajām vajadzībām, un tieši tādēļ šis ir īstais laiks, kad parādīt pasaulei, ka neskatoties uz noteiktām grūtībām un šķēršļiem, šie cilvēki ir ārkārtīgi talantīgi. Tādēļ nav nejaušība, ka izstāde top atklāta tieši tagad. Paldies ikvienam, kuri padarīja šo izstādi iespējamu! Paldies visiem pedagogiem! Bet galvenais, paldies visiem Izstādē redzamo darbu autoriem – māksliniekiem, kuri iedvesmo, kuri pasauli redz TIK ĪPAŠI un skaisti, pārvēršot visdziļāko TUMSU KRĀSĀS.

Lai mums radoša un iedvesmojoša ik diena!
Lai svētīgi un krāsu piepildīti svētki!

DACE INDRIKA, izstādes mākslinieciskā vadītāja
Biedrība “Kultūras un mākslas centrs “Nātre””

ILZE MAKAROVA – MAKARONOKA,
Jelgavas Neredzīgo biedrības projektu vadītāja
LNB RC Jelgavas filiāles vadītāja

Saturs tiek aizsargāts.