AR SIMULĀCIJU BRILLĒM

AR SIMULĀCIJU BRILLĒM

Kā pasauli sajūt, saredz un izgaršo tie, kam pilnīgi vai daļēji zudusi redze?
Kā ir dzīvot ar 0,2% redzes atlikumu?

Varbūt Tu jau esi tāds piedzimis …
Varbūt redzi zaudējis traumu, slimību …. dažādu apstākļu dēļ.
Un tomēr … kā IZJUST  un LABĀK  saprast otru – MANU DRAUGU, KOLĒĢI, KAIMIŅU … MANU PAŠU TUVĀKO?

Varbūt vienkārši mēģinām to PIEDZĪVOT KOPĀ, pielaikojot SIMULĀCIJU BRILLES!

Aicini uz lekcijām, semināriem, pasākumiem, radošām pēcpusdienām un mēs labprāt dalīsimies savā pieredzē un stāstos. Un visi būsim ieguvēji, ieraugot pasauli citādāk!

p.s.
Kopš 2016. gada Kultūras un mākslas centrs “Nātre” sadarbībā ar Jelgavas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoritoriālo organizāciju kopā veido radošās nodarbības mākslā, mūzikā cilvēkiem ar pilnībā vai daļēji liegtu redzi. Te satiekas studenti, mākslinieki un tie, kas pasauli redz citādāk. Un šajā pieredzē mēs labprāt dalīisimies arī ar Tevi!

© KMC “Nātre”, FOTO