Kultūras un mākslas centrs „Nātre”

VEBINĀRI KARJERAS IZGLĪTĪBAI

Lai veicinātu sabiedrības, īpaši personu ar īpašajām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, kā arī profesionālo kompetenču apzināšanos un veiksmīgu to prezentāciju daba tirgū, aicinām noskatīties vebināru ciklu, kurus veidojuši izcili jomas profesionāļi.

Pirmie četri vebināri veltīti, lai uzzinātu, kā izstrādāt inovatīvu konceptu savam CV un savas profesionālās jomas atrašanai.
Tos vada Rudīte Nīcgale - CV izstrādes, personības pilnveides un uzņēmēju izaugsmes eksperte. Četros vebināros tiek izrunāti visi būtiskākie ar jauna darba meklējumiem saistītie jautājumi, iekļaujot padomus par savas vērtības apzināšanos, tēla veidošanu, darba sludinājumu lasīšanu, CV veidošanu un piedalīšanos darba intervijās.

KĻŪSTI PAR SAVAS KARJERAS NOTEICĒJU!

Šis vebinārs noderēs ikvienam, kurš vēlas izrauties no stagnācijas un pats kļūt par savas karjeras noteicēju. Vebinārā laikā kopā ar eksperti iegūsi jaunus rīkus un izpratni, kas noderēs nākamo karjeras soļu plānošanā un īstenošanā.

Vebināru vada - Rita Majore - personāla vadības eksperte, karjeras vadības praktiķe un personīgās izaugsmes entuziaste, atbild uz šādiem jautājumiem:

  • Ko mūsdienās saprotam ar veiksmīgu karjeru?
  • Kas ir būtiskākās karjeras vadības prasmes, lai izveidotu tādu karjeru, kādu vēlies?
  • 3 taktikas, kas var palīdzēt nonākt līdz karjeras izvēlei.
  • Kādas prasmes šodien un nākotnē būs augsti pieprasītas darba tirgū?
  • Ko darba devēji meklē potenciālajos darbiniekos?
  • Kas ir populārākās darba meklētāju kļūdas un kā no tām izvairīties?

KARJERA UN PAŠAPZIŅA

Lai stiprinātu sabiedrības, īpaši personu ar īpašajām vajadzībām pašapziņu un veiksmīgu karjeras veidošanu, aicinām uz tiešsaistes semināru ar Lāsmu Poļikeviču - personības izaugsmes koučs, psihologs apmācībā.

Lāsma iedrošina un atbalsta cilvēkus tikt pāri nedrošībai, bailēm, viltvārža izjūtām un sasniegt augstākus mērķus. Sarunā dzirdēsi vairākus pieredzes un iedvesmas stāstus. Uzzināsi, kā strādāt ar sevi un savām domām, kas uztur zemu pašapziņu un kā vairot pārliecību par savām spējām.

KARJERA PĒC 45

Apzinoties savas konkurētspējīgās priekšrocības darba tirgū vecumā pēc 45 gadiem, aicinām noskatīties tiešsaistes semināru. To vada - Rudīte Nīcgale – profesionālās izaugsmes koučs, CV izstrādes eksperte, personības pilnveides trenere, VIP CV izstrādes koncepta autorprogrammas vadītāja ar 18 gadu pieredzi cilvēkresursu
jomā, 9 gadu pieredzi apmācību jomā (www.vipcv.lv).

Šajā seminārā uzzināsi, kādi ir mīti un stereotipi par darbiniekiem pēc 45 gadiem, kādas ir priekšrocības, kas jādara, lai ikviens spētu apzināties savu patieso vērtību darba tirgū.

KARJERA PĒC 45

23. novembris

Vebināri notiek programmas “Iepazīsti tehnoloģijas” karjeras atbalsta aktivitāšu ietvaros.

Vebinārus organizē Evita Pīlēģe sadarbībā ar vipcv.lv, tos atbalsta biedrība “Kultūras un mākslas centrs "Nātre"" un Zemgales NVO centrs. Sirsnīga pateicība lektoriem par iesaisti - Rudītei Nīcgalei, Ritai Majorei un Lāsmai Poļikevičai.

Lai šie vebināri top par iedvesmu jaunu karjeras izaicinājumu un virsotņu sasniegšanai!

 

Saturs tiek aizsargāts.