Stilīgs&Veselīgs: Vai smiekli paildzina dzīvi?

Stilīgs&Veselīgs: Vai smiekli paildzina dzīvi?

Kultūras un mākslas centrs “Nātre” ar prieku ziņo, ka jauniešu sarunu cikls “Stilīgs & Veselīgs” TURPINĀS, tāpēc aicinām uz 6. ONLINE nodarbību “VAI SMIEKLI PAILDZINA DZĪVI?” Jau  9. maijā pl. 14:00 – 15:00 runāsim par smiekliem un humoru kopā ar pantonīmas mākslinieku Uģi Toču un psiholoģi Sanitu Toču.

Šajā tematiskajā pēcpusdienā Tu uzzināsi par:

😄 Kas vispār ir humors?
😄 Kā rodas humors?
😄 Humors – instruments vai emocijas?
Tāpat arī uzzināsim kā humoru izmantot savā labā un citas ar humoru saistītas lietas! 🥳

Tāpēc esi mīļi gaidīts platformā Zoom!
SEKO LĪDZI “NĀTRE” SOCIĀLAJIEM TĪKLIEM UN PASĀKUMA DIENĀ ATVER ZOOM LINKU 🙂 TIK VIENKĀRŠI!

Tematiskā ONLINE pēcpusdiena tiks ierakstīta un translēta Facebook. Organizatori patur tiesības video materiālu izmantot projekta popularizēšanai.

Vairāk info arī te:

Jauniešu online lekcijas “STILĪGS UN VESELĪGS” organizē Kultūras un mākslas centrs “Nātre”. Pasākums īstenots projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (projekta numurs 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Saturs tiek aizsargāts.