FOTOkaste

FOTOkaste

Cilvēks un kaste. Cilvēks kastē. Un kaste cilvēkā.

Izstādē “FOTOkaste”, kas 2009. gada 24. novembrī atklāta LLU aulas foajē, apskatāmas performances un instalācijas, kā arī lieliskākie fotomirkļi no starptautiskā kultūras projekta “ARTbox. Challenge yourself”.

Kā atklāja izstādes autores, biedrības „Kultūras un mākslas centrs „Nātre”” vadītājas Dace Indrika un Aiva Roga, tad projekta nosaukums “ART Box. Challenge Yourself” simbolizē mākslas kasti kā mākslinieka darbarīku komplektu. Taču pats projekts kopumā, kurā piedalījās jaunieši no Latvijas, Turcijas, Rumānijas, Slovēnijas un Ungārijas, bija milzīgs izaicinājums dalībniekiem gan pārbaudīt un izaicināt sevi, gan realizēt pārdrošas idejas.

Fotogrāfiju izstādē aplūkojami mirkļi no starptautiskā kultūras vakara ar projekta dalībvalstu prezentācijām, instalācijas izveides Pedvāles mākslas parkā un plosta izveides un projektā iesaistīto mākslinieku teatralizēto dalības “Piena paku regates” sacensībās, performances Jelgavas kultūras namā un uz Driksas ielas. Katrā no lielajiem projekta pasākumiem jaunieši veidoja kompleksus mākslas darbus par tēmu “ARTbox”, simbolizējot harmonisku dažādu kultūru, mākslas formu līdzās pastāvēšanu.

Projektu “ART Box. Challenge Yourself.” organizēja kultūras un mākslas centrs “Nātre” ar Eiropas Savienības (ES) programmas “Jaunatne darbībā” atbalstu un tā mērķis ir popularizēt laikmetīgās mākslas nozīmi jauniešu personības attīstībā un starpkultūru dialoga stimulēšanā, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par laikmetīgo mākslu un informēt jauniešus par ES piedāvātajām mobilitātes iespējām.

Avots: Gaļina Stubailova www.llu.lv

 

 

 

Saturs tiek aizsargāts.